نحوه اندازه گیری پارکت لمینت جهت نصب
اندازه گیری پارکت

اندازه گیری پارکت لمینت اولین چیزی است که اگر شما قصد خرید این کفپوش را داشته باشید به فکرتان خطور می کند. زیاد نگران نباشید این کار هم می تواند توسط کارشناسان انجام شود و هم اینکه می توانید در منزل خودتان با مطالعه این آموزش به راحتی انجام دهید.

شما برای اندازه گیری این مدل کفپوش شما دو مرحله کار را باید انجام دهید

  • محاسبه مقدار پارکت مورد نیاز
  • محاسبه متراژ ابزار های مورد نیاز

وسایل مورد نیاز برای این کار : کاغذ و خودکار ، متر فلزی و ماشین حساب می باشد

1- برای اندازه گیری پارکت مساحت کف را حساب کنید

اندازه گیری برای مقدار پارکت مورد نیاز

الف ) رسم نقشه بر روی کاغذ ، در مرحله اول نقشه اتاق خود را بر روی کاغذ رسم کرده و به وسیله متر فلزی عرض و طول اتاق را اندازه می گیریم.

ب ) محاسبه مساحت ، طول و عرض به دست آمده را در هم ضرب کرده تا متراژ مورد نظر بدست بیاید ، به طور مثال ما در تصویر بالا 4 متر عرض را در 5 متر طول ضرب کردیم و عدد اولیه 20 متر مربع به دست آمد.

ج ) اضافه کردن مقدار پرتی احتمالی ، برای افزایش دقت در اندازه گیری پارکت 10 درصد به عدد به دست آمده به جهت محاسبه میزان پرتی اضافه می کنیم تا با کسری مواجه نشویم ، به طور مثال 2 متر ( 10 درصد عدد 20 ) را به 20 متر به دست آمده اضافه میکنیم و عدد 22 متراژ نهایی این اتاق ما می باشد.

  • نکته 1 ) اگر اتاق صاف و مستطیل نبود و شکستگی داشت ، بیشترین عرض و بیشترین ارتفاع را در نظر بگیرید.
  • نکته 2 ) متراژ تک تک اتاق ها را به همین شکل محاسبه کرده و با هم جمع می کنیم ، عدد بدست آمده مقدار پارکت لمینت مورد نیاز ما می شود.

2- مرحله بعد اندازه گیری ابزارها می باشد

محاسبه مقدار قرنیز ، برای این کار مطابق تصویر زیر متراژ دور تا دور اتاق را اندازه گرفته و با هم جمع می کنیم تا مقدار قرنیز بدست بیاید (جهت اطلاع بیشتر می توانید به مقاله کاربرد قرنیز مراجعه کنید)

متراژ قرنیز مورد نیاز برای نصب پارکت

نکته : شما برای نصب قرنیز احتیاج به حداقل 8 سانتی متتر فضا دارید ، برخی نواحی مانند زیر درب سرویس های بهداشتی و کمدهای دیواری ممکن است فاصله زمین تا درب کمتر از 8 سانتی متر باشد برای این مکان ها دو حالت را می توانیم در نظر بگیریم :

  • حالت اول : اگر فاصله درب تا زمین بین 5 تا 8 سانتی متر باشد از ابزار اسکوتی یا اسکوتیا استفاده می شود.
  • حالت دوم : اگر فاصله کمتر از 5 سانتی متر باشد به جای قرنیز از ابزار خط کش استفاده می شود.

محاسبه مقدار گرده و میانه ، مرحله پایانی در اندازه گیری پارکت لمینت مشخص کردن تعداد شاخه های مورد نیاز از این محصول می باشد.

چقدر گرده و میانه نیاز داریم

  • ابزار میانه همانطور که از نامش مشخص است ، ابزاری است که مابین دو اتاق مجاور مانند اتاق خواب و پذیرایی استفاده می شود .
  • ابزار گرده یا انتهای کار وقتی نیاز است که کار به پایان رسیده و ما برای جلوگیری از ایجاد احتلاف سطح باید آن را ببندیم مانند درب های ورودی منزل