لیست قیمت پرده

توجه : جهت مشاهده تصاویر بیشتر به اینستاگرام ما به آدرس sarvindecor@ مراجعه کنید

شما در این برگه می توانید لیست قیمت و تصاویر تمامی پرده های تزئینی را مشاهده فرمایید ، همچنین جهت خدمت رسانی بهتر به شما همشهریان تهرانی ، کارشناسان ما بعد از تماس شما در اسرع وقت به همراه کالیته ها در محل حاضر شده و ضمن اندازه گیری دقیق پنجره ها ، می توانید از نزدیک جنس و رنگ محصولات را مشاهده فرمایید (عکس ها در مانیتور شما چند پرده با نمونه اصلی متفاوت می باشد) و از تجربیات و نظرات کارشناسان ما نیز بهره مند شوید.

۰۲۱-۷۷۶۵۳۷۸۲

قیمت پرده زبرا

نام محصولقیمت (تومان)
زبرا کلاسیک140,000 الی 213,000
زبرا اتاق کودک195,000
زبرا تصویری195,000
زبرا سه بعدی195,000
سیلوئت230,000

قیمت های فوق به ازای هر متر مربع می باشد

هزینه نصب یک پرده 60 هزار تومان و به ازای هر عدد پرده اضافه مبلغ 30 هزار تومان افزوده می شودقیمت پرده پارچه ای

نوع پردهمخملکتان (هازان)گونی باف
ساده180,000180,000180,000
چاپی طرح دار280,000280,000280,000
چاپی کودک260,000260,000260,000
قیمت های فوق به ازای هر قواره عرض 140 و ارتفاع 280 سانتی متر می باشد
هزینه نصب هر جفت پرده 80 هزار تومان می باشد

قیمت پرده کرکره چوبی و فلزی

نام محصولقیمت (تومان)
کرکره فلزی 25 میل121,000 الی 165,000
کرکره فلزی 16 میل132,000 الی 176000
کرکره چوبی 25 میل400,000
کرکره چوبی 50 میل429,000 الی 451,000

قیمت های فوق به ازای هر متر مربع می باشد

هزینه نصب یک پرده کرکره فلزی 60 هزار و کرکره چوبی 80 هزار تومان و به ازای هر عدد پرده اضافه کرکره فلزی 30 و کرکره چوبی 40 هزار تومان افزوده می شود قیمت پرده شب و روز یا دومکانیزم

نام محصولقیمت (تومان)
شب و روز کلاسیک240,000 الی 276,0000
شب و روز تصویری230,000
شب و روز کودک230,000

قیمت های فوق به ازای هر متر مربع می باشد

هزینه نصب یک پرده 60 هزار تومان و به ازای هر عدد پرده اضافه مبلغ 30 هزار تومان افزوده می شودقیمت پرده شید رول

نوع پرده چاپیقیمت متر مربع (تومان)
شید ساده134000 الی 146000
شید کودک150,000
شید تصویری150,000

قیمت های فوق به ازای هر متر مربع می باشد

هزینه نصب یک پرده 60 هزار تومان و به ازای هر عدد پرده اضافه مبلغ 30 هزار تومان افزوده می شودقیمت پرده لوردراپه (عمودی)

نوع پرده چاپیقیمت متر مربع (تومان)
لوردراپه تصویری190,000
لوردراپه کودک190,000

قیمت های فوق به ازای هر متر مربع می باشد

هزینه نصب یک پرده 60 هزار تومان و به ازای هر عدد پرده اضافه مبلغ 30 هزار تومان افزوده می شود