whatsapp

برای راحتی مشتریان عزیز ما اقدام به ساخت صفحه ای به عنوان، صفحه گالری تصاویر کارشده پرده پلیسه نموده ایم. 

در این صفحه شما می‌توانید تصاویر انواع پرده پلیسه را اعم از دستی یکطرفه، دو طرفه، زنجیری و پرده هانیکوم مشاهده کنید.

همچنین در صورت تمایل می‌توانید کاتالوگ های فایل PDF محصولات ما را دریافت و به راحتی انتخاب خود را انجام دهید.

پروژه شماره 1 :

پروژه شماره 2:

در این پروژه از پرده پلیسه دستی یکطرفه به رنگ سبز بکار برده شده است.

پروژه شماره 3:

در این پروژه مسکونی از پرده های پلیسه دستی یکطرفه رنگ سفید برای پنجره ها و کتیبه پایین استفاده شده است.

پروژه شماره 4:

مکان پروژه : مسکونی

نوع پرده : پرده پلیسه دستی دو طرفه رنگ قرمز