خط کش یا روکوب

خط کش یا روکوب یا تسمه چیست ؟

خط کش یا روکوب از انواع پروفیل هاست که از جنس MDF و PVC می باشد ، این ابزار جهت نصب پارکت و همچنین نصب دیوارپوش استفاده می شود.

خط کش جهت نصب دیوارپوش

وقتی دیوارکوب نصب می شود قسمت های پایین و بالای کار می بایست پوشانده شود ، در قسمت بالا هم می توان از تسمه استفاده شود ، هم تاشو و هم اسکوتی یا اسکوتیا ، اما اگر قسمت بالای دیوار گچ بری داشته باشد حتما از این پروفیل استفاده می شود.

در قسمت های پایینی دیوارکوب معمولا از قرنیز استفاده می شود ولی اگر بخواهیم دیوارپوش را تا وسط دیوار کار کنیم و یا قرنیز سنگی داشته باشیم می توان برای پوشش آن از روکوب استفاده کرد.

خط کش جهت نصب پارکت لمینت

بعد از نصب لمینیت جهت دور کار از قرنیز و اسکوتی استفاده می شود ولی قسمت هایی که کمتر از 5 سانتی متر ارتفاع دارند مانند زیر درب ، درب بالکن ، سرویس بهداشتی و … از این ابزار استفاده می شود.

خط کش یا روکوب

 لینک های مرتبط

قرنیز و ملحقات جانبی گرده یا گرده ماهی میانه