اندازه گیری کاغذ دیواری
اندازه گیری کاغذ دیواری و محاسبه تعداد رول مورد نیاز

روش اندازه گیری کاغذ دیواری

 محاسبه تعداد رول مورد نیاز:

قبل از اندازه گیری کاغذ دیواری باید بدانیم که رول های کاغذ دیواری در ابعاد زیر تولید می شود:

1- عرض 53 سانتی متر در طول 10 متر

2- عرض 70 سانتی متر در طول 10 متر

3- عرض 106 سانتی متر در طول 15 متر

روش اندازه گیری

ابتدا عرض و ارتفاع دیوارها را اندازه بگیرید ، دقت داشته باشید اگر ارتفاع دیوارها یکسان باشد نیازی به اندازه گیری ارتفاع سایر دیوارها نمی باشد.

نکته : اگر دیوار شما دارای درب و پنجره باشد فقط قسمت هایی که دیوار کامل است اندازه گیری نمایید.

روش محاسبه

برای اندازه گیری کاغذ دیواری مورد نیاز باید از عرض دیوارهای خود اطلاع داشته باشید تا با استفاده از فرمول زیر تعداد رول های مورد نیاز را محاسبه کنید.

1- کاغذ دیواری با عرض 53 سانتی متر

تعداد رول = عرض دیوار تقسیم بر 212 ( برای ارتفاع کمتر از 2.45 متر )

تعداد رول = عرض دیوار تقسیم بر 153 ( برای ارتفاع بیشتر از 2.45 متر )

2- کاغذ دیواری با عرض 70 سانتی متر

تعداد رول = عرض دیوار تقسیم بر 280 ( برای ارتفاع کمتر از 2.45 متر )

تعداد رول = عرض دیوار تقسیم بر 210 ( برای ارتفاع بیشتر از 2.45 متر )

3- کاغذ دیواری با عرض 106 سانتی متر

تعداد رول = عرض دیوار تقسیم بر 636 ( برای ارتفاع کمتر از 2.45 )

تعداد رول = عرض دیوار تقسیم بر 530 ( برای ارتفاع کمتر از 2.45 )

– نکته: در صورتی که عدد به دست آمده اعشاری باشد ، عدد را رو به بالا رند کنید.

جهت مشاهده آلبوم های کاغذ دیواری موجود  اینجا را کلیک کنید.

سوالات دیگر